Mangrovníkové háje

Mangrovy

Otevřená encyklopedie Wikipedie říká: Mangrovy (též mangrove) jsou azonální společenstva vyskytující se v brakických vodách (tedy v deltách řek, kde se mísí sladkovodní voda se slanou (mořskou). Dále je pro ně typická pravidelná kultiminace výšky vodní hladiny a výskyt v tropických oblastech. Z rostlinstva se zde vyskytují dřeviny s opěrnými a dýchacími kořeny. Je zde častá viviparie. Setkáváme se zde s hospodářsky využitelnými rody jako Rhizophora - dřevo, Avicennia - ovoce.

Mangrovy

I na Ko Changu se nachází mangrovníkový háj, a to na jihovýchodním pobřeží ostrova. Poté co z hlavní odbočíte na jedné z mála křižovatek na ostrově doleva - na jeho výběžek, dorazíte brzy k osadě Salak Khok, která je přímo u mangrového háje.

Celým hájem vede vistuá betonová cestička, která je takovou naučnou stezkou, která má 10 zastavení, na kterých je v thajštině a angličtině popsáno vše o místním mangrovém háji.